Principer för integritetspolicy

Bibelresan.se är en sida på nätet dit barn kan komma för att lära sig mer om Guds Ord och hur det kan tillämpas i deras liv. Här kan säga vad de tycker och ”prata” med speciellt tränade vuxna barnledare, som kan hjälpa dem och svara på frågor med hjälp av Bibeln. Alla barnledare har blivit granskade innan de blivit antagna. Vi tror på att Guds Ord är verksamt och uppmanar både barn och föräldrar att använda hemsidan.

Dataskyddsförklaring för barn

Vi är glada att du är intresserad av vår hemsida. Vi vill förklara lite vad som händer i bakgrunden när du går in på vår sida. När du går in på hemsidan skickar din dator automatiskt sin IP-adress till oss. Precis som ett telefonnummer är en IP-adress unik, men den leder till en dator och inte en telefon. Man kallar det för att ”uppgifter” skickas till oss. Med ordet ”uppgifter” menas allt som vi får reda på och som vi får veta om dig personligen. De kan vara t ex ditt för- och efternamn, din hemadress, din födelsedag, dina sjukdomar (t ex allergier) och också din IP-adress. Vi använder IP-adressen för att se vilken dator texterna, bilderna och filmerna på vår sida skickas till. Utan den skulle du inte kunna läsa det här meddelandet. Varför förklarar vi det här för dig? Dina personliga uppgifter kan bara sparas av oss om du tillåter det. Men IP-adressen måste vi ändå spara utan ditt tillstånd under en begränsad tid (60 dagar), så att vi kan se vem som besöker vår hemsida. Ibland kan det finnas besökare på sidan som vill förstöra för oss. Med IP-adressen kan vi anmäla det till polisen.

Om du har frågor om de uppgifter vi har sparat kan du maila till oss. Vi kan bara ge dig den information vi har om dig om du kan bevisa för oss att du har rätt att få den informationen - annars skulle vem som helst kunna få tag på uppgifter om dig. Du kan ändra de uppgifter vi har om dig eller ta bort dem. Du har rätt att säga att vi inte får använda dina uppgifter längre. Då måste vi ta bort dem. Vi hoppas att du förstår att dina uppgifter är viktiga. Skriv till adressen ovan om du har frågor.

Integritetspolicy

1. En överblick över dataskydd

Allmänt

Följande ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personlig information är alla uppgifter som kan identifiera dig personligen. Mer detaljerad information om dataskydd finns i vår integritetspolicy nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Vem är ansvarig för datainsamlingen på den här sidan?

De uppgifter som samlas in behandlas av operatören för sidan. Kontaktuppgifter till operatören kan hittas på hemsidan.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

En del uppgifter samlas in när du skickar dem till oss. Det kan vara t ex uppgifter du fyller i ett kontaktformulär. Andra uppgifter samlas in automatiskt av vårt IT-system när du besöker hemsidan. Det är oftast tekniska uppgifter som vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du var inne på sidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår hemsida.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att vi ska kunna se att sidan fungerar som den ska. Andra uppgifter kan användas till att analysera hur besökare använder sidan.

Vilka rättigheter har du till de uppgifter vi samlar om dig?

Du har alltid rätt att utan kostnad be att få del av vilka uppgifter som finns lagrade om dig, var de kommer ifrån, vilka som tagit emot dem, och vad de använts till. Du har också rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade. Du kan kontakta oss när som helst på den adress som anges på sidan om du har ytterligare frågor kring integritet och dataskydd. Naturligtvis kan du även lämna in klagomål till Datainspektionen.

Analyser och cookies

När du besöker vår hemsida kan ditt surfbeteende användas för statistiska analyser. Det sker främst genom s.k cookies och analyser. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym, dvs vi kommer inte att kunna identifiera dig i statistiken. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte tillåta t ex cookies. Detaljerad information kan hittas i denna integritetspolicy. Vi informerar även nedan om hur du kan undvika att dina uppgifter används för analys.

2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna för denna hemsida tar hanteringen av dina personliga uppgifter på allvar. Vi behandlar dina uppgifter som konfidentiella i enlighet med GDPR och denna integritetspolicy. Om du använder denna hemsida kommer olika typer av personuppgifter samlas in. Personlig information är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi sparar och vad vi använder den till. Den förklarar också vad syftet är med detta. Observera att det kan finnas brister i säkerheten när uppgifter överförs via Internet (t ex via email). Det är inte möjligt att helt skydda dina uppgifter från att kommas åt av obehöriga.

Ansvarig för denna hemsida

Ansvarig för datahanteringen på denna sida är: CEF Sverige - Barn och tro

Backegårdsvägen 4 45930 Ljungskile Tel: 076-7748487 Email: kontakt@cefsverige.se

Ansvarig för sidan ansvarar för hanteringen av personuppgifter (namn, emailadresser, etc.

Ditt medgivande till datahantering

De flesta av dina uppgifter kan vi bara hantera med ditt uttryckliga medgivande. Du kan ångra ditt medgivande när som helst. Du behöver bara skicka ett email till oss om detta. De uppgifter vi hanterat innan vi får veta att du ångrar ditt medgivande kan fortfarande hanteras lagligt.

Rätten att anmäla till Datainspektionen

Om det har begåtts ett brott mot dataskyddslagen har berörda personer rätt att anmäla detta till Datainspektionen.

Rätten att överföra data

Du har rätt att få de uppgifter vi hanterar med ditt medgivande eller genom ett avtal skickade till dig eller till en tredje part i ett läsbart format. Om du begär att vi ska överföra uppgifter direkt till en tredje part kommer vi att göra det så långt det är tekniskt möjligt.

SSL eller TLS-kryptering

Den här hemsidan använder SSL eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda konfidentiell information, som t ex frågor du ställer till oss som ansvarar för sidan. Du kan känna igen en krypterad anslutning i adressfältet i din webbläsare när adressen ändras från ”http://” till ”https://” och en låsikon visas i webbläsarens adressfält. Om SSL eller TLS-kryptering är aktiverat kan ingen annan läsa den information du skickar till oss.

Information och radering av data

Enligt lag har du rätt att utan kostnad när som helst få del av de uppgifter vi har om dig, var de kommer ifrån och vad de använts till. Du har även rätt att ändra eller radera dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst på adressen ovan om du har frågor kring dina personuppgifter.

Förbud mot reklammail

Vi vill härmed uttryckligen förbjuda att de kontaktuppgifter vi publicerat här används till att skicka reklam som vi inte efterfrågat. Ansvarig för sidan kan komma att anmäla den som skickar oönskat material som t ex skräppost.

3. Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Några av våra hemsidor använder cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra vår hemsida mer användarvänlig, säker och effektiv. Cookies är små textfiler som lagras av din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är s k ”session cookies.” De raderas automatiskt när du lämnar sidan. Andra cookies finns kvar i minnet på din dator tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du går in på sidan nästa gång. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig varje gång cookies används. Då kan du själv bestämma från gång till gång om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan också ställa in din webbläsare så att den automatiskt accepterar cookies på vissa villkor eller så att den alltid avvisar dem, eller så att den alltid raderar cookies när du stänger av webbläsaren. Om du avvisar cookies kan vissa funktioner på den här sidan begränsas.

Server log filer

Webbplatsleverantören samlar automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt skickar till oss i ”server log filer”. den information som skickas är:

• Vilken typ och version av webbläsare du använder

• Vilket operativsystem som används

• URL

• Värdnamn på datorn

• Vilken tid du varit inne på sidan

• IP-adress

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

Registrering på hemsidan

Du kan registrera dig på vår hemsida för att få tillgång till extra funktioner som erbjuds. Den information du registrerar kommer bara att användas för att ge dig tillgång till den aktuella sidan. För att du ska kunna registreras måste den obligatoriska informationen vid registreringen vara fullständig.

Vi kommer att hantera de uppgifter du ger vid registreringen med ditt medgivande. Du kan när som helst ångra din registrering. Du behöver bara skicka ett email till oss.

Vi kommer att lagra de uppgifter du gett vid registreringen så länge du är registrerad på vår hemsida.

4. Analyser och reklam

Google Analytics

Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Ansvarig för denna är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder s k ”cookies”. Dessa ät textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av hur du använder sidan. Den information som samlas in med hjälp av cookies om hur du använder sidan förs vanligtvis över till en Google-server i USA och lagras där. Ansvarig för hemsidan har ett legitimt intresse av att analysera användares beteende för att förbättra både hemsidan och dess reklam.

Anonymisering av IP-adresser

Vi har aktiverat en IP-anonymiserinsgfunktion på den här hemsidan. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU/EES innan den förs över till USA. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda den informationen för ansvarig för den här hemsidans räkning för att utvärdera din användning av sidan, för att sammanställa rapporter över aktiviteten på hemsidan och för att tillhandahålla andra tjänster som rör aktiviteten på sidan och Internetanvändningen åt ansvarig för denna sida. Den IP-adress som förs över av din webbläsare som en del av Google. Analytics kommer inte att kopplas samman med några andra uppgifter som Google ev har om dig.

Browser plugin

Du kan förhindra att dessa cookies lagras genom att välja rätt inställningar i din webbläsare. Dock vill vi poängtera att om du gör det kommer du inte att kunna utnyttja alla funktioner på denna hemsida. Du kan också förhindra att de data som fås fram genom cookies om din användning av sidan (bl a din IP-adress) skickas vidare till Google, och att Google analyserar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera den browser plugin som du når via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Förhindra Google Analytics från att samla in uppgifter

Du kan hindra Google Analytics från att samla in dina uppgifter genom att klicka på följandelänk. En speciell cookie kommer då att hindra dina uppgifter från att samlas in vid nästa besök på denna sida: Disable Google Analytics.

För mer information om hur Google Analytics hanterar användarinformation, se Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

Utlämnande av datahantering

Vi har ingått ett avtal med Google om att hantera data för vår räkning och vi följer fullt ut svensk lag och GDPR när vi använder Google Analytics.

Bibelresan

Du använder en gammal webbläsare som inte kan visa sidan korrekt.

Var vänlig och använd en annan webbläsare.